اطلاعات تماس

 • شماره تماس:

 03532382010 03532382040 03532382070 03532382020 03532382050 03532382080 03532382030 03532382060 03532382090

 • روابط عمومي: داخلي ۱۰۰
 • فروش داخلي: داخلي ١٠٣ - ۱۰۴ - ۱۰۵ - ۱۰۶ - ۱۰۷ - ۱۰8 - ۱۰9 - ٠٩١٣٤٥٣٢٩٢٥
 • فروش صادراتي: داخلي ۱۱۳ - ۱۱۴ - ۱۱۵ - ۱۱۶ - ٠٩١٣٤٥٣٢٩٢٧
 • مالي: داخلي ١٠٢
 • حسابداري فروش: داخلي ١١٩
 • توليــد : داخلي ١١٢
 • طراحی: داخلي ١١٧
 • فكس: داخلي ١١٨
 • آدرس ایمیل: info@vozaratile.com
 • فضای مجازی:

پاسخگوی درخواست شما هستیم

  • نشانی : يزد، میبد، بلوار مدرس، بعد از میدان ایت الله اعرافی، نبش حکمت ۲۹، ساختمان مرکزی کاشی وزرا