دفتر و نمایشگاه

بازدید از نمایشگاه
جدید ما در میبد

میبد، بلوار مدرس، میدان اعرافی، نبش کوچه حکمت 29

مشاوره و تماس

راه های ارتباطی

فروش صادراتی:

– شمـاره هـاي مستقيم:
٠٣٥٣٢٣٢٩٧٠۰
۰۳۵۳۲۳۲۹۷۰۱
٠٣٥٣٢٣٢٨٢٨٣
٠٣٥٣٢٣٢٨٢٨٤

-تـلگرام و واتساپ:
٠٩١٣٤٥٣٢٩٢٧
٠٩١٣٤٥٧٧٠٠٢
٠٩١٣٤٥٧٧٠٠٣

-حسابداري فروش صادرات
٠٣٥٣٢٣٢٩٣٩٩

فروش داخلی:

– شمـاره هـاي مستقيم:
٠٣٥٣٢٣٢٩٥٩٢
٠٣٥٣٢٣٢٩٥٩٣

 

-تـلگرام و واتساپ:
٠٩١٣٤٥٣٢٩٢٦
٠٩١٣٤٥٣٢٩٢٤

-حسابداري فروش داخلي
٠٣٥٣٢٣٢٩٣٣٩

 فكس:
٠٣٥٣٢٣٢٨٨٢٣

پست الكترونيك:

info@Vozaratile.com
Vozaratile@Gmail.com

اطلاعات درباره ما

برای سوالات خود با ما تماس بگیرید