مشتری گرامی ضمن تشکر از ارسال فرم نظرخواهی این شرکت در جهت ارتقاء سیستم رضایت مندی مشتریانی که فرم مربوطه را ارسال نمایند به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.